Abchazové


Abchazové jsou etnická skupina. 100 000 Abchazů (1995) žije v separistické gruzínské Abcházii a, 35 tisíc v Turecku. Turečtí Abchazové mluví většinou turecky. Předkové Abchazů (Abazgové, Apsilové) zakládali rané státy už od 1. stol. Ve 4.-6. stol. mezi ně proniká z Byzance křesťanství. V 8. stol. vzniká Abchazské království, které se v 10. stol. stává součástí sjednocené Gruzie. Od 16. stol. přijímají pod osmanskou nadvládou sunnitský islám. V letech 1810-1917 je Abcházie spolu s Gruzií součástí Ruska. Po bolševické revoluci se Abcházie stává autonomní součástí sovětské Gruzie. Vlivem přistěhovalectví Gruzínů a Rusů se pod sovětskou nadvládou stávají Abchazové ve své zemi 17procentní menšinou. Po rozpadu SSSR propuká separatistický konflikt (1991-1993), který vede k exodu téměř všech Gruzínů. Je vytvořen mezinárodně neuznávaný stát Abcházie. Abchazština patří do severokavkazské jaz. rodiny.


Informační stánky na webu Abcházie.cz


Abcházie.cz « « « «