Abcházská autonomní sovětská socialistická republika


Abcházská autonomní sovětská socialistická republika - vlajka -

Abcházská autonomní sovětská socialistická republika (Abcházská ASSR) (rusky: Абхазкая Aвтономная Советская Социалистическая Республика; abcházsky: Аҧснытәи Автономтә Советтә Социалисттә Республика; gruzínsky: აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა (abchazetis avtonomiuri sabčoti socialisturi respublika)) byla autonomní republika, která byla zřízena v rámci Gruzínské SSR, která byla součástí Sovětského svazu.

Abcházská ASSR vznikla v roce 1931 degradací svazové republiky Acházské SSR na autonomní republiku podřízenou gruzínské jurisdikci. Abchazové, původní obyvatelé Abcházie, byli však pod nadvládou gruzínských bolševiků vystaveni tvrdé gruzifikaci a na jejich území se začali v rámci politiky řízené imigrace stěhovat Gruzínci, což vedlo k častým národnostním třenicím a Abchazové navíc začali ztrácet vliv na politiku v zemi, která prakticky přešla do gruzínských rukou. Během Velké vlastenecké války se Abchazové proti poměrům v Abchazské ASSR začali bouřit, ale jejich snaha o změnu poměrů vedla k velkým represím, zákazu používání abcházštiny na veřejnosti a dokonce i k zavření abcházských škol. Dokonce i abcházské písmo bylo proti vůli Abchazů upraveno podle gruzínštiny. Tato situace však pouze vedla k nenávisti Abchazů vůči Gruzíncům. Po smrti Stalina se sice situace výrazně zlepšila a abcházské školy byly znovu otevřené, přesto se v letech 1957, 1967 a 1978 abcházská politická reprezentace pokusila sepsáním žádosti o přechod Abcházské ASSR z gruzínské jurisdikce pod ruskou. Při posledním pokusu v roce 1978 žádost přepracovali a požadovali navrácení statutu svazové republiky, čímž by se Abcházie odtrhla od Gruzie. Abcházská veřejnost ten rok podpořila své vedení mohutnými protesty proti gruzínské nadvládě, takže situaci musel řešit moskevský Ústřední výbor KSSS. Ten zajistil ústupky vůči abcházskému obyvatelstvu a velké dotace na podporu místního školství a kultury. Jenže napětí mezi oběma národy bylo již natolik velké, že ani to nedokázalo národnostní spory vyřešit. Navíc v 80. letech začaly sílit nacionalistické cítění veškerého obyvatelstva v Sovětském svazu. V roce 1989 vypukly nepokoje v Suchumi, které o tři roky později přerostly v ozbrojený Gruzínsko-abcházský konflikt. Ten se naplno rozhořel dne 23. července 1992, kdy Abcházie pod vedením Vladislava Ardzinby vyhlásila nezávislost na Gruzii.


Abcházie.cz « « « «