Autonomní republika


Autonomní republika je územně správní celek s vlastní ústavou, prezidentem, parlamentem, státními symboly a znaky. Není to však plnohodnotně nezávislá republika (není subjektem mezinárodního práva) a je politicky podřízena centrální vládě státu, na jehož území se nachází. O svých vnitřních záležitostech však rozhoduje většinou sama bez zásahů nadřazených celků. Má právo na určení úředních jazyků a vydávat vlastní zákony.

Autonomní republiky se nacházejí na území bývalého Sovětského svazu, z nichž většina byla zřízena v Rusku jako Republiky ruské federace. Autonomní republiky v SSSR dříve nesly název Autonomní sovětská socialistická republika. Byly většinou zřizovány za účelem poskytnutí autonomie národnostním menšinám. Ve skutečnosti se ony národností menšiny musí dělit o moc v autonomní republice s často mnohem početnějšími Rusy nebo jiným velkým národem, ať už kvůli řízené imigraci v sovětské éře nebo nevhodně vytyčeným hranicím.

Statut podobný autonomním republikám mělo i 13 bývalých francouzských afrických kolonií po dva roky před vyhlášením nezávislosti v roce 1960.

Příklady autonomních republik


Abcházie.cz « « « «