Bzyb


Bzyb (abcházsky Бзыҧ, gruzínsky ბზიფი) je řeka v západní Abcházii, v Gruzii. Je dlouhá 110 km. Povodí má rozlohu 1510 km².

Protéká horami Západního Kavkazu. Nedaleko od ústí vtéká do roviny a do Černého moře se vlévá dvěma rameny. Na horním toku přítoku Jupšara se nachází jezero Rica.

Průměrný roční průtok vody při odtoku z hor činí 97 m³/s.

Po řece se plaví dřevo. Od Černomořské magistrály vede silnice k jezeru Rica částečně údolím řeky Bzyb.


Abcházie.cz « « « «