Mezinárodní uznání Abcházie a Jižní Osetie


Mezinárodní reakce na vyhlášení nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie

Mezinárodní uznání nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie začalo 26. srpna 2008, když ruský prezident Dmitrij Medveděv podepsal dekrety, jimiž Ruská federace uznává nezávislost Jižní Osetie a Abcházie a vyzývá další státy, aby ji následovaly. Většina reakcí byla negativní. Americký prezident George W. Bush vyzval Rusko, aby zvážilo své rozhodnutí. Prakticky celý západní svět uznání nezávislosti odsoudil, proti se postavila i Čína, která jako jediná z velmocí nesouhlasí jak s uznáním Kosova, tak Abcházie a Jižní Osetie. Nezávislost obou zemí uznala v září 2008 Nikaragua. Mluvčí hnutí Hamas ovládajícího Pásmo Gazy 26. srpna oznámil uznání nezávislosti těchto dvou separatistických oblastí.

Abcházie a Jižní Osetie vyhlásily na Gruzínské sovětské socialistické republice a později na Gruzii jednostranně nezávislost od roku 1990 již několikrát. Abcházie a Jižní Osetie se na základě dohody mezi neuznanými státy ze 17. listopadu 2006 uznávají. Tuto dohodu dále podepsalo Podněstří a Náhorní Karabach.

Gruzie považuje obě území za svou součást, nicméně od rozpadu Sovětského svazu nikdy nad nimi neměla plnou kontrolu. Po válce v Jižní Osetii v roce 2008, konfliktu mezi Gruzií na straně jedná a Ruskem, Jižní Osetií a Abcházií na straně druhé, se stupňovaly snahy Ruska o získání stálého vlivu v regionu až do 26. srpna, kdy ruský prezident Dmitrij Medveděv podepsal uznání nezávislosti těchto dvou států. Oproti tomu v případě Podněstří chce Rusko preferovat cestu podpory široké autonomie v rámci Moldávie.


Abcházie.cz « « « «