Organizace nezastoupených států a národů


Organizace nezastoupených států a národů (ang. Unrepresented Nations and Peoples Organization; UNPO) je demokratickou mezinárodní organizací. Jejími členy jsou domorodí lidé, okupované národy a nezávislé státy či teritoria. Cílem organizace je ochrana lidských a kulturních práv členů, ochrana jejich životního prostředí a hledání nenásilných řešení konfliktů, se kterými se členové setkávají. Členství v organizaci umožňuje působení členů na mezinárodní úrovni.

Přestože mají jednotliví členové organizace rozdílné snahy a cíle, jedno mají společné – nejsou zastoupeni na poli mezinárodních vztahů, nemají zástupce ve významných mezinárodních organizacích (např. OSN) nebo jejich nezávislost není mezinárodně uznána. Důsledkem toho je jejich možnost podílet se na řešení významných problému světa, hlavně ochrana lidských práv, velmi omezena.

Organizace funguje na základě pěti základních principů: Nenásilí, Lidská práva, Sebeurčení a demokracie, Ochrana životního prostředí a Tolerance.

Organizace vznikla 11. února 1991 a jejím hlavním sídlem je nizozemský Haag. Pro západní polokouli je centrem Washington, opačnou část světa zastupuje estonské Tartu.

Mezi 16 zakládajících členů patřily mimo jiné: Arménie, Krymští Tataři, Tatarstán, Estonsko, Gruzie, Kurdové, Tibet, Východní Turkestán, Východní Timor, Západní Papua aj.

Do roku 1998 byly přijati např.: Abcházie, Aceh, Baškirsko, Pygmejové ve Rwandě, Cabinda, Čečensko-Ičkerie, Gagauzsko, Ingušsko, Havajské ostrovy, Karenniové/Kajah (Barma), Kosovští Albánci, Mapučové (Chile), Monové (Barma), Nágaland (Indie), Republika Jižní Moluky, Zanzibar a další. Podporujícími členy zůstávají i státy, které získaly nezávislost, tj. Arménie, Východní Timor, Estonsko, Palau, Gruzie a Lotyšsko. V organizace se sdružuje 69 současných a 6 dřívějších členů.

Mimo tuto organizaci stojí ohrožené domorodé (kmenové) obyvatelstvo, které si doposud zachovává svůj tradiční způsob života děděný po staletí pouze v odlehlých a těžko přístupných částech světa. Dodnes jsou tyto zbytky ohroženy vyhynutím. Celkem jde asi o 180 milionů obyvatel, převážně o národností menšiny v Číně (70 miliónů), tradiční kmeny v Indii (50 milionů), sibiřské národy (30 milionů) a Latinskoamerické Indiány (26 milionů), v Evropě lze jmenovat asi 60 000 skandinávských Laponců.

Seznam členů UNPO

Amerika

Afrika

Asie

Evropa

Austrálie a Oceánie

Čamerie: území na jihu Albánie; anglický název je Chameria.
Ka Lahui Hawai'i: Ka Lahui Hawai'i je havajský název; pravděpodobně se tak označují Havajci v souvislosti s národnostní identitou
.

Bývalí členové


Abcházie.cz « « « «