Abcházie.cz « « « «

Slovenský byznys zamířil do Abcházie


Senzačně zněla zpráva agentury Interfax o tom, že Slovensko navazuje věcné styky s neuznanou republikou Abcházií. Oznamuje se, že byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Bratislavskou obchodní komorou a Obchodně průmyslovou komorou Abcházie. Zavolali jsme do Suchumi, a předseda tamní obchodně průmyslové komory Georgij Gagulija nám s ochotou a důkladně vysvětlil, oč jde:

Abcházii navštívila delegace z Bratislavy v čele s prezidentem Obchodně průmyslové komory, v níž byl řada významných podnikatelů. Chtěli se obeznámit se situací a promyslet si možnosti uzavření smluv. V důsledku jednání jsme podepsali Deklaraci o vzájmném porozumění, kde jsme nastinili několik bodů. Jde o výměnu informace a hledání obchodních partnerů. Jednali jsme i přesto, že chyběla mezistátní dohoda. A v konečném důsledku jsme dosáhli prvního reálného výsledku v ekonomické spolupráci s evropskou stranou v osobě slovenských podnikatelů. Jsme rádi, že se obnovují věcné kontakty, které jsme tradičně udržovali s Evropou prostřednictvím našich obchodních komor. Abcházii v současné době fakticky nikam nepouštějí. Nemáme si ale plést politiku s ekonomikou. Rozeslali jsme oficiální pozvání ke spolupráci mnoha potenciálním partnerům v Evropě, mj. v Německu a ve Francii. Zpravidla nám na to odpovídají, že politický status quo naší republiky činí překážky pro obchodní styky. Prý ministerstvo zahraničí nepokládá podobné kontakty za možné. Někdo ale musel tuto zeď prorazit. Jsme rád, že jako porvní z Evropanů to udělali právě Slováci.

Co může nabídnout Abcházie zahraničnímu byznysu? Jaké možnosti spolupráce se objevily v průběhu návštěvy slovenských podnikatelů v Suchumi? Toto řekl Georgij Gagulija:

Ve složení delegace byli lidé ze stavebního byznysu. Projevili zájem o naše velkoobchodní stavební firmy. Probíhá u nás aktivní výstavba. Velká slovenská společnost, která má zastupitelství ve třiceti zemích, projevila zájem o dodávky stavebních hmot. Jsme tomu rádi, protože kvalita slovenského zboží je vysoká a odpovídá normám EU. Výměnou bychom mohli jim dodávat zemědělskou produkci, a Slováci s tím souhlasili. Jde o dobře známé abcházské mandarinky, kivi, vlašské ořechy – zkrátka, o všechno, čím je bohaté naše subtropické pásmo.

Nepodařilo se nám dovědět se o tom, jaké dojmy mají z cesty do Abcházie představitelé Bratislavské obchodní komory. Nejednou jsme se pokusili zavolat z Moskvy vedoucímu delegaci Igoru Junasovi, ten ale nebyl přístupný. Po četných pokusech nám konečně z jeho sekretariátu odpověděli, že "pan Junas odmítá hovořit o cestě do Abcházie". Je zajímavé, proč? Byli jsme přece ochotni zveřejnit jakýkoliv názor, který by pokládal za nutné sdělit Hlasu Ruska slovenský spolubesedník.

Zdroj: Hlas Ruska.


Abcházie.cz « « « «