Socialistická sovětská republika Abcházie


Socialistická sovětská republika Abcházie - znak vlajka SSRA

Socialistická sovětská republika Abcházie (zkráceně SSRA) (rusky: Социалистическая Советская Республика Абхазия, Socjalističeskaja Sovjětskaja Respublika Abchazija) byla svazová republika zřízená na území Abcházie. Existovala od roku 31. března 1921 do 19. února 1931. Po dobu své existence měla SSRA zvláštní statut a tvořila unii s Gruzínskou SSR. Spolu s ní se stala součástí Zakavkazské SFSR.

Vznik SSRA

Abcházie, která byla v letech 1918 - 1921 jako území s rozšířenou autonomií součástí Gruzínské demokratické republiky, se dostala pod správu bolševiků, když Rudá armáda invazi do Gruzie v únoru a březnu 1921. 4. března Rudá armáda dobyla za asistence místní protigruzínské domobrany Suchumi, kde byl ihned zřízen abcházský revoluční výbor (Revkom). 31. března 1921 zde uspořádal Sergo Ordžonikidze, Šalva Eliava, Efrém Ešba a Nestor Lakoba konferenci, na které vyhlásili vznik Socialistické sovětské republiky Abcházie. Její statut ale zatím nebyl uznán ani dořešen. Až 21. května 1921 byla SSRA gruzínským Revkomem uznána.

Existence SSRA

16. prosince 1921 byla podepsána dohoda mezi SSRA a Gruzínskou SSR, podle které se Abcházie vzdala některých svých prvků státní suverenity ve prospěch Gruzie a vytvořili unii (Abcházie měla statut tzv. smluvní republiky), do které zařadili společnou politiku, finance a vojenství, takže se Abcházie dostala zcela pod gruzínský vliv. Společně pak 12. března 1922 vstoupili do Zakavkazské SFSR a 30. prosince se připojili k Sovětskému svazu To bylo stvrzeno abcházskou Ústavou z 1. dubna 1925. Podle sovětské ústavy z roku 1924 však byla Abcházie považována za autonomní republiku.

Degradace na ASSR

19. února 1931 byl na Stalinův rozkaz statut Abcházské autonomie degradován ze svazové republiky na autonomní republiku v rámci Gruzínské SSR. Sovětské vedení tak potrestalo Abcházii a jejího vůdce Nestora Lakobu za selhání při potlačování odporu rolníků proti kolektivizaci. Od té doby nese Abcházie název Abcházská autonomní sovětská socialistická republika.


Abcházie.cz « « « «